VỚI MONG MUỐN MANG LẠI LỢI ÍCH TỐI ĐA CHO KHÁCH HÀNG TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG; CÔNG TY PISAGO PIANO XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH ĐÀN PIANO CHO QUÝ KHÁCH HÀNG NHƯ SAU :

  1. Đàn Piano Điện
  • Đối với đàn piano điện dưới 10tr bên công ty bảo hành 1 đổi 1 trong năm đầu
  • Đối với đàn piano điện trên 10tr bên công ty bảo hành 2 năm và 1 đổi 1 trong năm đầu
  • Tặng kèm ghế, khăn phủ phím, giáo trình và vận chuyển

2. Đàn Piano Cơ

  • Đàn piano cơ sẽ được bảo hành 10 năm, hỗ trợ lên dây miễn phí 5 lần
  • Tặng kèm ghế, khăn phủ đàn, khăn phủ phím, giáo trình, ống sưởi và vận chuyển

HỖ TRỢ LÊN ĐỜI CAO PIANO ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC LOẠI ĐÀN PIANO